HOTLINE: 0966 211 414 / 0238 3531 815

Tin tức & Hoạt động

Với đội ngũ thầy thuốc giỏi về chuyên môn, tận tâm với người bệnh, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh
luôn là địa chỉ tin cậy của người bệnh.

Đội ngũ bác sỹ

Với đội ngũ thầy thuốc giỏi về chuyên môn, tận tâm với người bệnh, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh
luôn là địa chỉ tin cậy của người bệnh.

Nói về chúng tôi