Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Vinh hưởng ứng “ Ngày an toàn người bệnh Thế giới lần thứ nhất 17/09/2019”

Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Vinh hưởng ứng “ Ngày an toàn người bệnh Thế giới lần thứ nhất 17/09/2019” với mục tiêu trước tiên là “không gây nguy hại cho người bệnh – first do no harm for patient”.

                                                                    Đồng chí Lê Nguyên Ngọc – Giám đốc bệnh viện phát biểu tại buổi lễ.

Bệnh viện là môi trường nguy cơ cao, nơi các sự cố y khoa có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào, từ bất kỳ dịch vụ khám chữa bệnh nào. Ở bất cứ công đoạn nào của mọi quy trình chẩn đoán, chăm sóc, điều trị đều chứa đựng các nguy cơ tiềm tàng cho người bệnh. Bên cạnh đó bệnh viện là nơi các thầy thuốc thường xuyên bị áp lực công việc do tình trạng quá tải và áp lực về tâm lý, vì vậy, sự cố y khoa không mong muốn là điều khó tránh khỏi và trong nhiều trường hợp ngoài tầm kiểm soát.

                                                                           Tham dự buổi lễ gồm có ban lãnh đạo bệnh viện cùng CBCNV.

Với thông điệp “ Hãy nói ra cho sự an toàn Người bệnh!”, tạo môi trường cởi mở và “không đổ lỗi” để xây dựng văn hóa an toàn người bệnh.
Xuyên suốt chương trình Cán bộ tập huấn triển khai, phổ biến 6 mục tiêu toàn cầu về an toàn người bệnh Thế giới:
1. Xác định chính xác người bệnh
2. Bảo đảm giao tiếp hiệu quả
3. Bảo đảm an toàn sử dụng thuốc
4. Bảo đảm an toàn phẫu thuật: Phẫu thuật đúng vị trí, đúng phương pháp và
đúng người bệnh
5. Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
6. Giảm nguy cơ và hậu quả do ngã.

                                                       Khuyến khich sự trao đổi, học hỏi và lan tỏa thông điệp ” cùng nói ra vì sự an toàn người bệnh”

Bên cạnh đó truyền tải Thông tư 43 /2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y Tế, hướng dẫn phòng ngừa y khoa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đến toàn thể CBCNV bệnh viện.

                                                                Truyền tải Thông tư 43 /2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y Tế tới CBCNV.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh tổ chức hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới lần thứ nhất với mục tiêu: Nâng cao nhận thức của CBCNV về An toàn người bệnh, cam kết xây dựng văn hóa an toàn người bệnh, chung tay hành động để tạo nên môi trường bệnh viện cởi mở thân thiện và “không đổ lỗi”, nhằm khuyến khích sự trao đổi, học hỏi từ các sự cố và lan tỏa thông điệp của năm 2019 “Cùng nói ra vì sự An toàn của Người bệnh!” đến cộng đồng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *