Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải Vinh Triển Khai Mô Hình ” Chăm Sóc Người Bệnh Toàn Diện Theo Đội”

Thực hiện Thông tư 07/2011/TT – BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Vinh đã triển thí điểm Mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện theo đội ở một số khoa điều trị.

 

Hoạt động đi buồng đội tại khoa HSCC Bệnh viện GTVT Vinh

Ðội chăm sóc gồm: Bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, học sinh, sinh viên, người bệnh và người nhà người bệnh. Nguyên tắc làm việc của đội chăm sóc là phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, nhằm mục đích phát huy hết khả năng của từng người; phân công nhiệm vụ công khai, cụ thể và khoa học phù hợp với phân cấp chăm sóc người bệnh. Theo dõi người bệnh thường xuyên để thay đổi cấp độ chăm sóc và có những can thiệp kịp thời. Người bệnh là trọng tâm, được chăm sóc cả về thể chất và tinh thần, được tham gia vào việc lập kế hoạch chăm sóc của đội. Ðáng chú ý, người nhà người bệnh cũng được tham gia vào đội chăm sóc đó, có nhiệm vụ hỗ trợ chăm sóc người bệnh theo sự tư vấn, hướng dẫn của các thành viên trong đội. Các thành viên trong đội đều phát huy được vai trò, trách nhiệm  của mình khi tham gia. Chất lượng chăm sóc người bệnh được cải thiện, người bệnh được theo dõi sát và liên tục, không có “khoảng trống” trong chăm sóc người bệnh.

 

Người bệnh được các y bác sỹ trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe, phác thảo kế hoạch chăm sóc ngay tại giường bệnh hằng ngày.

       Việc đi buồng đội được thực hiện hàng ngày sẽ giúp cho các Bác sĩ, nhân viên y tế nắm rõ tình trạng người bệnh để từ đó lập kế hoạch chăm sóc và điều trị người bệnh trong ngày được tốt hơn, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

 

 

Qua thời gian áp dụng mô hình “Chăm sóc người bệnh theo đội” tại đơn vị đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Sự phối hợp giữa nhân viên y tế và người nhà người bệnh trong quá trình điều trị, chăm sóc chặt chẽ hơn.

 

Thực hiện mô hình cũng giúp cho điều dưỡng chủ động và thể hiện tốt vai trò vừa chăm sóc người bệnh, vừa tư vấn, hỗ trợ bác sỹ trong quá trình điều trị. Thời gian bác sỹ và điều dưỡng có mặt tại phòng bệnh nhiều hơn, do đó các thông tin về người bệnh và người nhà đến bác sỹ đầy đủ, thống nhất hơn.

Bác sỹ hướng dẫn trực tiếp cho người nhà bệnh nhân các kỹ năng chăm sóc người bệnh.

Ngoài ra, việc áp dụng mô hình cũng tác động tích cực, thúc đẩy sự đổi mới phong cách và thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sỹ, nhân viên trong Bệnh viện. Từ khi đưa mô hình này vào triển khai thực hiện thì các ý kiến phản ánh tích cực của người bệnh đã tăng và tỷ lệ hài lòng của người bệnh đối với Bệnh viện tăng lên đáng kể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *