Bộ trưởng Y tế: Đổi mới tài chính y tế, phát triển hệ thống y tế công bằng hiệu quả!

Theo báo SKĐS – Báo Sức khỏe Đời sống đã phỏng vấn PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – …