Hồi sức cấp cứu

  1. I. Tổ chức nhân sự:

Khoa gồm có 14 nhân viên. Trong đó: 07 bác sĩ, 07 ĐDV.

– Trưởng khoa :             Bác sỹ – CKI   Võ Chí Tuyến

– Phó khoa:                   Bác sỹ – CKI Nguyễn Doãn Bình

– Điều dưỡng trưởng khoa: CN Nguyễn  Thị Thái Giang

  1. II.Trang thiết bị:

– 01 Máy thở

– 03 Máy Monitor

– 01 Máy điện tim 6 cần

– 03 Bơm tiêm điện

– 01 Máy hút dịch

– Hệ thống Oxy treo tường

01 Máy siêu âm màu xách tay

Y dụng cụ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh …

III. Nhiệm vụ chức năng :

 Tiếp nhận và xử trí tất cả các trường hợp bệnh nhân vào cấp cứu tại viện.

– Điều trị và chăm sóc tích cực cho tất cả các bệnh nhân  nặng, có chức năng sống bị đe dọa cần phải hỗ  trợ  và bệnh nhân nặng từ các khoa khác chuyển đến.

– Điều trị bệnh nhân Nội lây, Nội thận.

– Đảm nhận chuẩn bị đầy đủ buồng phẫu, thủ thuật và y dụng cụ phương tiện để phẫu thuật.Chịu trách nhiệm công tác gây mê hồi sức trong toàn viện.

– Chuẩn bị đầy đủ y dụng cụ, thuốc men và nhân lực theo sự phân công để sẵn sàng phục vụ công tác cấp cứu  tuyến trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *