Khoa chuyên liên khoa

I. Tổ chức nhân lực:

Khoa gồm có 10 nhân viên. Trong đó: có 05  bác sĩ  và 6 điều dưỡng.

Trưởng khoa: Bác sỹ CKI Trần Xuân Bình

Phó khoa: Bác sỹ CKI Nguyễn Kim Long

Điều dưỡng trưởng khoa: CN Chu Thị Ngọc Trà

  • * Đội ngũ bác sĩ:

– Bác sỹ chuyên khoa mắt:                                   02

– Bác sỹ chuyên khoa I răng hàm mặt:                 02

– Bác sỹ chuyên khoa I tai mũi họng:                   01

– Điều dưỡng cao đẳng:                                      02

– Điều dưỡng trung học:                                      04

II. Trang thiết bị:

  1. 1. Phòng mắt:

– Máy siêu âm AB

– Máy đo khúc xạ

  1. 2. Phòng Răng hàm mặt:

– 02 bộ ghế máy nha khoa

  1. 3. Phòng tai mũi họng:

– 02 máy nội soi Tai mũi họng

III. Nhiệm vụ, chức năng:

– Khám, phát hiện bệnh, tư vấn, điều trị kịp thời theo từng chuyên khoa lẻ

– Thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật đã được phê duyệt

– Chăm sóc người bệnh toàn diện theo sự chỉ đạo của trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa

– Tham gia chỉ đạo tuyến khi có kế hoạch

– Đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới, chuyên khoa sâu, có hiệu quả phẫu thuật nội soi các bệnh của chuyên khoa TMH, phối hợp với Bệnh viện Mắt TW mổ Phaco, làm răng giả từ đơn giản đến hiện đại.

  1. Kỹ thuật chuyên môn thực hiện:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *