Khoa Dược

  1. I.Tổ chức nhân sự:

Khoa gồm: 09 nhân viên. 01 Dược sỹ CKI, 01 DS ĐH, 7 DSTH     . Trong đó:

Trưởng khoa: DSCKI Nguyễn Ngọc Ngọ

II. Chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của khoa:

– Theo dõi nhu cầu sử dụng thuốc, hóa chất và y cụ (sau đây gọi tắt là thuốc) của các khoa phòng tại bệnh viện trong tháng, dự toán và lập kế hoạch số lượng và chủng loại các thuốc hóa chất y cụ cho các tháng tiêp theo.

– Pha chế theo đơn của một số thuốc theo đơn của các khoa lâm sàng cũng như  cận lâm sàng để dùng trong bệnh viện.

– Là cơ quan tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý chi phí cũng như sử dụng thuốc, hóa chất, y cụ hợp lý an toàn.

– Kiểm tra và tham gia kiểm tra việc sử dụng thuốc

– Cam kết vê chất lượng phục vụ của hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người bệnh trong lĩnh vực dược.

– Bảo quản thuốc tốt, hóa chất và y cụ, trang thiết bị y tế đúng như yêu cầu của nhà sản xuất cũng như các quy chế chuyên môn; đảm bảo chất lượng của thuốc, hóa chất và y cụ sử dụng trong bệnh viện.

– Thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tháng về hạn dùng, số lượng xuất, nhập, tồn của các thuốc, hóa chất và y cụ tại khoa Dược. Lập báo cáo tình hình sử dụng các loại thuốc, hóa chất và y cụ của từng khoa phòng chuyển phòng tài vụ làm cơ sở quyết toán.

– Cấp phát thuốc cho bện nhân nội trú và bảo hiểm ngoại trú hàng ngày, cấp phát hóa chất và y cụ cho các khoa lâm sàng, cận lâm sàng hàng tuần hoặc hàng tháng.

– Kiểm tra theo dõi định kỳ điều kiện bảo quản, số lượng, chất lượng hạn dùng các loại hóa chất, y cụ và phát thuốc tại các tủ thuốc trực của các khoa lâm sàng, cận lâm sàng để có biện pháp xử lý kịp thời.

– Thực hành được lâm sàng; tham gia tư vấn, góp ý sử dụng thuốc trong điều trị  theo phương châm đúng người, đúng bệnh, đúng dạng dùng, đúng liều dùng và đúng khoảng cách giữa các liều.

– Tham gia hội chẩn với các khoa phòng ban khi có yêu cầu, tham gia bình bệnh án trong các buổi sinh hoạt khoa học cũng như kiểm thảo tử vong. Giám sát và hướng dẫn bệnh nhân.

III. Một số hoạt động chú ý khác:

* Về quản lý:

– Tham gia đối chiếu quyết toán kinh phí sử dụng thuốc giữa khoa Dược- Khoa phòng- Tài vụ, góp phần quản lý tốt kinh phí sử dụng thuốc, chống thất thu. Thực hiện tồn kho tối thiểu, giám sát hạn dùng, triệt để chống thuốc quá hạn (mà thực tế gần như không có)

– Tham gia cùng hội đồng Thuốc & Điều trị xây dụng danh mục và quy tắc sử dụng thuốc trong bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.

– Đảm bảo thuốc được bảo quản ở điều kiện tối ưu, đạt chất lượng tốt nhất khi vào cơ thể bệnh nhân.

* Về dược lâm sàng:

– Đã được ban Giám đốc tin tưởng, là một trong bộ công cụ quản lý của lãnh đạo bệnh viện; được các bác sỹ, điều dưỡng trong bệnh viện tin tưởng; tích cực tham gia góp ý điều trị, hướng dẫn sử dụng thuốc cho y tá, điều dưỡng và bệnh nhân. Tham gia nêu ý kiến về việc sử dụng thuốc trong các buổi trình bệnh án và kiểm thảo tử vong do bệnh viện tổ chức.

– Tham gia hội đồng Thuốc & Điều trị; thực hiện thông tin thuốc trong bệnh viện, góp phần tạo ra nguồn thông tin khách quan, khoa học phi thương mại.

– Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc về dược cho bệnh nhân; từ đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

– Là cơ sở thực tập cho sinh viên các trường y tế trên địa bàn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *