Kiểm soát nhiễm khuẩn

  1. Tổ chức nhân lực:

Khoa gồm 11 nhân viên. Trong đó:

Trưởng khoa: Nguyễn Văn Thanh

ĐD Trưởng khoa: Nguyễn Thị Nguyên

  1. Trang thiết bị:

– 01 trạm xử lý nước thải bệnh viện của liên hiệp KHSH công nghệ UCE có công suất 200 m3/ ngày.

– 01 máy may công nghiệp

– 01 máy giặt CN  Electrolux – V520N

– 01 bàn là hơi nước nhãn hiệu CHISINI

– 02 nồi háp ướt tiệt khuẩn

– 01 tủ sấy dụng cụ kim loại bằng nhiệt.

III. Chức năng nhiệm vụ:

Báo cáo tham mưu với lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phối hợp với các khoa phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

– Giám sát, nhắc nhở CBCNV, sinh viên thực tập thực hiện công tác vô khuẩn trong thăm khám, chăm sóc người bệnh.

– Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất khử khuẩn, tiệt khuẩn đồ vải trong KSNK.

– Giám sát, thực hiện việc phân loại, thu gom, vận chuyển, quản lý xử lý chất thải y tế nguy hại, rác thải tái chế và rác thải thông thường.

– Thực hiện việc phân loại thu gom, vận chuyển, xử lý đồ vải và giặt là đồ vải.

– Quản lý, thực hiện việc may vá, sửa chữa các loại đồ vải và cho mượn đồ vải trong toàn viện.

– Vận hành hệ thống xử lý nước thải bệnh viện theo quy trình

– Làm vệ sinh nội, ngoại cảnh, vệ sinh môi trường trong toàn viện và công tác quản lý, xử lý chất thải bảo vệ môi trường.

– Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới KSNK phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan tới các công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *