Phòng Y học lao động

Một số nét giới thiệu về phòng:

Phòng Y học lao động thành lập từ tháng 8 năm 2002, được lồng ghép trong chức năng hoạt động của Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh.

Phòng gồm có: 02 Bác sỹ, 01 y sỹ

Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của phòng Y học lao động là tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong lĩnh vực về công tác Y tế dự phòng, chỉ đạo và quản lý các đơn vị  Y tế cơ sở ngành giao thông vận tải đóng trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Bao gồm: 46 đơn vị với tổng số 11.422 CBCNV.

Thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động. Công tác phòng chống dịch bệnh, giám định môi trường lao động cho các đơn vị trong ngoài ngành giao thông vận tải và cụm dân cư trong khu vực. Ngoài ra còn tham gia vào công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Về cơ sở vật chất trang thiết bị:

Có phòng làm việc khang trang, đầy đủ với các tiện nghi phương tiện và các thiết bị máy móc để hoạt động trong công tác y tế dự phòng về khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, kiểm định môi trường lao động và phun hóa chất phòng chống dịch bệnh.

Để thông tin giao dịch xin liên hệ: Điện thoại: 0383.536.142 hoặc Email: yhldbvgtvinh@gmail.com