Khoa Phụ sản – Bệnh viện GTVT Vinh: Sàng lọc dị tật trước sinh

Bệnh viện Giao thông – Vận tải Vinh triển khai Chương trình sàng lọc chẩn đoán dị tật trước sinh từ tháng 5/2014, lấy nòng cốt tại khoa phụ sản và khoa cận lâm sàng, được sự hỗ trợ và liên kết của Trung tâm chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương.