QUY TRÌNH KHÁM, CHỮA BỆNH

I. Quy trình khám, chữa bệnh BHYT:

Bước 1=> Người bệnh đến lấy số thứ tự tại “Bàn hướng dẫn”

Bước 2=> Bàn đón tiếp bệnh nhân BHYT: Nhập thông tin người bệnh vào phòng khám

Bước 3=> Phòng khám: Bác sĩ khám và chỉ định cận lâm sàng

Bước 4=> Người bệnh đi cận lâm sàng làm theo hướng dẫn

Bước 5=> Bệnh nhân trở lại phòng khám ban đầu để Bác sĩ kết luận và đưa ra hướng điều trị.

Bước 6=> + Bệnh nhân thanh toán (nhận lại thẻ BHYT) và lĩnh thuốc BHYT

+ Nhập viện hoặc chuyển viện

II. Quy trình khám, chữa bệnh Dịch vụ

Bước 1 => Bàn đón tiếp bệnh nhân dịch vụ: Nhập thông tin người bệnh  vào phòng khám và thu tiền khám

Bước 2 => Phòng khám: Bác sĩ khám và chỉ định cận lâm sàng

Bước 3 => Bàn đón tiếp bệnh nhân dịch vụ: Bệnh nhân đóng tiền dịch vụ cận lâm sàng

Bước 4 => Người bệnh đi cận lâm sàng làm theo hướng dẫn

Bước 5 => Bệnh nhân trở lại phòng khám ban đầu để Bác sĩ kết luận và đưa ra hướng điều trị.

Bước 6 => + Nếu nhập viện: làm thủ tục nhập viện:

+ Nếu không phải nhập viện: Bác sĩ kê đơn điều trị