Sinh hoạt khoa học chuyên đề ” Ghép Thận”

          Khoa Thận niệu – Lọc Máu sinh hoạt chuyên đề “Ghép thận” với Hội đồng người bệnh.

          Khoa Thận niệu – Lọc máu Bệnh viện GTVT Vinh được thành lập từ năm 2004. Là một trong những đơn vị lọc máu cho bệnh thận nhân tạo đầu tiên ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh. Tính đến thời điểm hiện tại, Khoa Thận niệu- Lọc máu bệnh viện có tổ chức 24 CBCNV với 30 máy lọc máu (trong đó có 02 máy lọc máu HDF-ONLINE). Bình quân mỗi năm Khoa thu dung lọc máu và điều trị cho khoảng 24.000 ca.

Trong những năm qua Khoa đã phối hợp với các Trung tâm ghép tạng trên cả nước làm tốt công tác chuẩn bị bệnh nhân trước khi chuyển tuyến để ghép thận.

          Hiện tại đã có 13 bệnh nhân do Khoa TN-LM bệnh viện điều trị, chuyển tuyến và ghép thận thành công.

          Theo lịch sinh hoạt Hội đồng người bệnh cấp khoa định kỳ hàng tháng. Ngày 03/6/2020 Khoa TN-LM bệnh viện tổ chức sinh hoạt Hội đồng người bệnh cấp khoa với chuyên đề “Ghép thận”.

          Qua sinh hoạt chuyên đề Bs CKII. Nguyễn Văn Mạnh – Trưởng khoa TN-LM đã cung cấp cho người bệnh những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn, công tác theo dõi, chăm sóc, điều trị, lọc máu và cơ sở pháp lý để người bệnh có đủ điều kiện, cơ hội tốt nhất với hành trình ghép thận trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *